Զամբյուղ

Created with Fabric.js 1.7.22
Created with Fabric.js 1.7.22
0
0

Հարգելի Հաճախորդ, Կասադել տնտեսական խանութների ցանցը ողջունում է Ձեզ իր օնլայն կայքում և մաղթում հաճելի գնումներ:

Առաքում և վճարում

Ներածություն

1.1. Սույն ընդհանուր դրույթները և պայմանները (այսուհետ՝ Պայմաններ) սահմանում և կարգավորում են casadel.am ընկերության (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն, Մենք) casadel.am կայքով (այսուհետ նաև՝ Կայք) Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ կապված իրավահարաբերությունները:

1.2. Մուտք գործելով Կայք, օգտագործելով Կայքի ցանկացած ծառայություն, կամ ներբեռնելով ցանկացած բովանդակություն՝ ամբողջությամբ, կամ դրա մի մասը, Դուք, որպես օգտագործող (այսուհետ նաև՝ Օգտագործող, Դուք, Ձեզ, Ձեր, Հաճախորդ) հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել և հասկացել եք սույն օգտագործման պայմանները, ինչպես նաև Կայքում հրապարակված Ընկերության կողմից Ծառայությունների մատուցման այլ պայմանները, և անվերապահորեն ընդունում եք դրանք, ինչպես նաև գաղտնիության քաղաքականությունը անկախ նրանից՝ Դուք Ընկերության կողմից մատուցվող Ծառայությունների հաճախորդ եք, Կայքի գրանցված օգտագործող, թե՝ ուղղակի այցելու:

1.3. Ընկերությունն իրավունք ունի առանց նախապես ծանուցման, միակողմանի, ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել Կայքի բովանդակության, «Գաղտնիության քաղաքականության» մեջ և սույն Պայմաններում: Փոփոխության դեպքում Ընկերությունը կհրապարակի նորացված պայմանները Կայքում՝ նշելով վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Օգտագործողի պարտականությունն է ժամանակ առ ժամանակ այցելել Կայք և ստուգել Պայմանների և «Գաղտնիության քաղաքականության» փոփոխությունները: Նոր պայմանները իրավական ուժ կունենան և կտարածվեն, դրանք Կայքում տեղադրելուց հետո ծագած պարտավորությունների վրա: Պայմանները սահմանված են և մեկնաբանվում են` համաձայն ՀՀ օրենսդրության:

1.4. Եթե Դուք համաձայն չեք սույն Պայմաններին, խնդրում ենք դադարեցնել Կայքի օգտագործումը: Կայքում գտնվելը, հաշիվ բացելը, Օգտագործող դառնալը և Ծառայություններից օգտվելը փաստում են Ձեր կողմից սույն Պայմանների անվերապահ ընդունումը:

Casadel.am-ի կողմից մատուցվող ծառայությունները և դրանց մատուցման կարգը.

2.1. casadel.am-ը տնտեսական ապրանքների գնումների օնլայն հարթակ է, որը թույլ է տալիս սպառողին գտնել իրեն անհրաժեշտ ապրանքը, կատարել առցանց վճարում և պատվիրել դրա առաքումն իր նշած հասցեով: Կայքը՝ լուսանկարներով, որոնման հնարավորություններով, այցելուին տրամադրում է գնում կատարելու համար անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկատվություն:

1. Առաքում և վճարում

1.1. Պատվերներն ընդունվում են առցանց՝ casadel.am կայքի միջոցով, կամ 095-52-10-10 հեռախոսահամարի միջոցով: Հեռախոսազանգով պատվերները ընդունվում են 9.30-ից մինչև 19.00: (սպասարկման որակը բարելավելու նպատակով, ինչպես նաև հետագա հնարավոր խնդիրները կարգավորելու նպատակով զանգը կարող է ձայնագրվել, որի վերաբերյալ օգտվելով մեր ծառայություններից դուք տալիս եք ձեր համաձայնությունը):

1.2. casadel.am կայքում Դուք ընտրում եք Ձեր նախընտրած ապրանքը, նշում հասցեն, ուր պետք է առաքվի այն, հեռախոսահամարը, նախընտրելի ժամանակահատվածը` օրը և ժամը, ինչպես նաև տալիս հավելյալ տեղեկություններ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա: Ունենալով Ձեր ֆիքսված կամ բջջային հեռախոսահամարները` մեր առաքիչը կարող է կապ հաստատել Ձեզ հետ և ճշտումներ կատարել: Անհրաժեշտության դեպքում դուք կարող եք լրացնել առցանց կատարված պատվերը՝ կապվելով մեր զանգերի կենտրոն և խնդրել օպերատորին ավելացնել անհրաժեշտ ապրանքը Ձեր պատվերին։

2. Առաքման կարգը

2.1. Առաքումը Երևան քաղաքում իրականացվում է երկու տարբերակով՝ ստանդարտ (3 ժամվա ընթացքում) և էքսպրես, կախված պատվերից և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեից։ Առաքման համար գործում են հետևյալ սակագները՝ մինչև 10000 դրամ գնումների դեպքում ստանդարտ առաքման արժեքը 1000 դրամ է, իսկ 10000 դրամ և ավել գնումների դեպքում առաքումը կիրականացվի անվճար, Էքսպրես առաքման արժեքն է 2000 դրամ։

3. Պատվերի կարգավիճակը և պատմությունը

3.1. Կայք մուտք գործելուց հետո Դուք հնարավորություն եք ունենում Ձեր անձնական էջում հետևել պատվերների պատմությանը և տեսնել կատարված պատվերի ամսաթիվը, կարգավիճակը («Հանձնված է հավաքման», «Առաքումը սկսված է», «Ամբողջությամբ առաքված է» և այլն), ինչպես նաև զամբյուղի արժեքը:

4. Վճարման եղանակները

4.1. casadel.am-ում պատվերի համար վճարումն իրականացվում է մի քանի եղանակով:

4.2. Online վճարում: Մեր կայքում online վճարումներն իրականացվում են Arca, Maestro, Master, Visa, Idram վճարային համակարգերի միջոցով: Եթե արդեն գրանցված եք այդ համակարգում, ապա համապատասխան տարբերակն ընտրելուց և պատվերը հաստատելուց հետո կհայտնվեք տվյալ վճարային համակարգի կայքում, որտեղ անհրաժեշտ է մուտքագրել այդ համակարգում Ձեր օգտանունն ու գաղտնաբառը և կատարել վճարումը: 

4.3. Կանխիկ: Սա նշանակում է, որ Դուք Ձեր պատվիրած ապրանքի և դրա առաքման դիմաց վճարում եք պատվերը ստանալիս` կանխիկ գումարով: Կայքի համապատասխան էջում այս տարբերակն ընտրելուց հետո Դուք նաև նշում եք` արդյոք անհրաժեշտ է բերել մանր: Առաքիչը տրամադրում է Ձեր ՀԴՄ կտրոնը: Եթե որևէ պատճառով Ձեզ չի տրամադրվել ՀԴՄ կտրոն, անհրաժեշտ է այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել մեզ:

4.4. Վճարային քարտով` պատվերը ստանալու ժամանակ: Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում մեր առաքիչն իր հետ կբերի POS տերմինալ, և դուք կկարողանաք Ձեր քարտով վճարումն իրականացնել հենց տեղում և ստանալ համապատասխան կտրոնը:

4.5. Քարտով ցանկացած վճարում կատարելիս դուք հաստատում եք, որ հանդիսանում եք քարտի օրինական օգտագործող-սեփականատեր, կամ լիազորված օգտատեր, և առկա են բոլոր իրավասությունները գործարք կատարելու համար: Կայքում գրանցված հաշվետերը և քարտապանը համապարտ պատասխանատվություն են կրում ընկերության հանդեպ՝ առկա բոլոր դրամական պարտավորությունների համար: Ընկերության պահանջով՝ կախված պատվերի տեսակից և գումարի մեծությունից, կարող են պահանջվել այլ լրացուցիչ երաշխիքներ առաքումն իրականացնելուց առաջ, եթե վճարում կատարող քարտապանը, կամ գրանցված օգտատերը չեն նույնացվում, կամ դրանք տարբեր անձինք են:

5. Կանխիկ վճարման պայմանները

5.1. Կանխիկ վճարումն իրականացվում է պատվերը ստանալու պահին: Մեր առաքչին իրավունք է վերապահվում հետ վերադարձնել առաքված ապրանքը, եթե պատվիրատուն առաջարկում է դրա դիմաց վճարել հետագայում:

5.2. Դոլարով կամ այլ արտարժույթով կանխիկ վճարումները չեն ընդունվում, քանի որ դրանք հակասում են ՀՀ օրենսդրությանը: 

5.3. Կայքում ներկայացված ապրանքների գները վերջնական են և ներառում են բոլոր հարկերը: Գները կարող են միակողմանի փոփոխվել ընկերության կողմից: 

6. Պատվիրված ապրանքի վերադարձ կամ փոխանակում

 6.1. Եթե Ձեր գնած ապրանքը չի կրել որակական և քանակային փոփոխություններ, կարող եք վերադարձնել այն 14 օրվա ընթացքում` ներկայացնելով ՀԴՄ կտրոնը, կամ հաշիվ-ապրանքագիրը՝ բացառությամբ այն ապրանքների, որոնք ՀՀ օրենսդրության համաձայն ենթակա չեն վերադարձի կամ փոխանակման:

6.2. Այդուհանդերձ, եթե ապրանքը վերադարձնելու Ձեր ցանկությունը պայմանավորված է նրա որակական հատկանիշներով, Դուք կարող եք մեր առաքիչի օգնությամբ փոխարինել տվյալ ապրանքը մեկ ուրիշով: 

6.3. Նույնը վերաբերվում է նաև այն դեպքերին, երբ Դուք սխալմամբ նույն ապրանքախմբին պատկանող, բայց այլ ապրանքանիշի ապրանք եք պատվիրել և ցանկանում եք փոխարինել այն Ձեր նախընտրածով: Այսպիսի դեպքերում Ձեզանից գանձվում է միայն ապրանքների գների տարբերությունը` առկայության դեպքում:

6.4. Եթե Ձեր պատվիրած ապրանքները գերազանցել են 10000 դրամը և առաքումը անվճար է, բայց և այնպես Դուք ապրանքներից մեկը, կամ մի քանիսը չեք ցանկանում և վերադարձնում եք, և Ձեր պատվերի շեմը նվազում է 10000 դրամից, այսպիսի դեպքերում Ձեզանից գանձվում է առաքման վճարը՝ 1000 դրամ:

7. Էլեկտրոնային նամակներ և հաղորդակցություն

 7.1. Երբ Դուք այցելում եք Կայք, կամ մեզ էլ. փոստով նամակ եք ուղարկում, Դուք հաղորդակցվում եք մեզ հետ: Մենք Ձեզ հետ հաղորդակցվում ենք` էլեկտրոնային նամակներ ուղարկելով, կամ Կայքում ծանուցումներ ու տեղեկություններ տեղադրելով: Փոխադարձ գործարքները պատշաճ ձևակերպելու նպատակով Դուք Ձեր համաձայնությունն եք տալիս` ստանալու մեր էլեկտրոնային հաղորդակցությունը: 

7.2. casadel.am-ը իր հաճախորդներին ուղարկում է հետևյալ բնույթի էլեկտրոնային նամակներ՝

  • Ի պատասխան Ձեր նամակների:
  • Պատվերը հաստատող նամակ, որում ներառված է դրա վերաբերյալ ողջ տեղեկությունը, ինչպես նաև պատվերի առաքման կամ չեղարկման վերաբերյալ նամակ:

8. Կայքի պատասխանատվությունը

8.1. casadel.am կայքում տրված պատվերը իրենից ներկայացնում է Ընկերությանը Ձեր կողմից արված առաջարկ` գնելու և առաքման միջոցով ստանալու որևէ ապրանք: Այդ առաջարկը համարվում է ընդունված, եթե Ձեր էլ. փոստին մեր կողմից ուղարկվում է պատվերը հաստատող նամակ, որտեղ նշված են պատվերի բոլոր մանրամասները: Այդ նամակը համարվում է Կայքի և Ձեր միջև կնքված պայմանագիր:

8.2. Ապրանքը առաքիչի կողմից մատակարարվելուց հետո Ձեր կողմից այն ընդունվելով՝ Դուք հաստատում եք ապրանքի քանակական, կամ որակական հատկությունների վերաբերյալ Ձեր առարկությունների բացակայության փաստը:

8.3. Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից` իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու, կամ հետաձգված կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է մեր վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառներով: 

Առաքման տեսակներ

Ստանդարտ առաքում

Առաքումը Երևան քաղաքում իրականացվում է 3 ժամվա ընթացքում՝ կախված պատվերից և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեից։ Առաքման համար գործում են հետևյալ սակագները՝ մինչև 10000 դրամ գնումների դեպքում ստանդարտ առաքման արժեքը 1000 դրամ է, իսկ 10000 դրամ և ավել գնումների դեպքում առաքումը կիրականացվի անվճար:

Էքսպրես առաքում

Առաքման այս տեսակը իրականացվում է 1 ժամվա ընթացքում: Ծառայության արժեքն է՝ 2000 դրամ:

Վերցնել տեղում

Վերցնել տեղում ծառայությունը Ձեզ հնարավորություն կտա խնայել ժամանակը: Պատվերը գրանցում եք առցանց կամ զանգով, մեր մասնագետները հավաքագրում են Ձեր պատվերը, մոտեցնում դրամարկղ, բայց վերցնելու համար մոտենում եք համապատասխան մասնաճյուղ: Ծառայությունը իրականացվում է անվճար: